FADESA POLNORD POLSKA
Mieszkania, w których chce się żyć
Villa Botanica
 

Plan połączenia Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. ze spółką zależną FPP Osiedle Moderno Sp. z o.o.

Spółka Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. („FPP”, „Spółka Przejmująca”) niniejszym informuje, że w dniu 29.04.2022 r. pomiędzy FPP a spółką zależną tj. FPP Osiedle Moderno Sp. z o.o. („Osiedle Moderno”, Spółka Przejmowana”), w której FPP posiada 100% udziałów, został uzgodniony oraz podpisany plan połączenia spółek („Plan połączenia”).

FPP Osiedle Moderno Sp. z o.o. w ramach Grupy Kapitałowej FPP jest odpowiedzialna za projekty Osiedle Moderno oraz Innova Concept.

Połączenie zostanie dokonane przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej Osiedle Moderno na Spółkę Przejmującą FPP zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, bez podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej.

W wyniku połączenia, FPP wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Osiedle Moderno, w szczególności FPP stanie się stroną wszelkich umów zawartych przez Osiedle Moderno przed dniem połączenia oraz przejmie jej zobowiązania wobec klientów.

Podstawę dokonania połączenia stanowić będzie uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej.

Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego. Jednocześnie, zgodnie z treścią art. 493 § 1 i 2 KSH, wpis ten wywoła skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Od momentu połączenia całość dotychczasowych działań operacyjnych będzie kontynuowana w ramach struktur Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o.

Treść Planu Połączenia umieszczona została w załączniku poniżej.

Załącznik – Plan połączenia


Zawiadomienie o połączeniu Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. ze spółką zależną FPP Powsin Sp. z o.o.
Kontakt | Polityka prywatności | Fadesa Polnord Polska
© Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o.
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

Akceptuję