FADESA POLNORD POLSKA
Mieszkania, w których chce się żyć
Villa Botanica
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE OTWARCIA PROCESU LIKWIDACJI HISZPAŃSKIEJ SPÓŁKI MARTINSA-FADESA S.A.

Warszawa, 9 marca 2015 r. (aktualizacja wg stanu na 5 października 2015)

Fadesa Polnord Polska sp. z o.o. (FPP) informuje:

 1. Pytania dotyczące MARTINSA-FADESA S.A.

 2. Co oznacza otwarcie procesu likwidacji MARTINSA-FADESA S.A.?

  Dnia szóstego marca 2015 roku, Wydział Gospodarczy Nr 1 Sądu w La Coruña (Hiszpania) zarządził otwarcie procesu likwidacji MARTINSA-FADESA S.A. Firma weszła w proces likwidacji, ponieważ nie udało jej się spłacić zadłużenia wobec wierzycieli w terminach ustanowionych w porozumieniu zawartym z wierzycielami w marcu 2011 roku.

  Trzej członkowie Zarządu upadłościowego, którzy uczestniczyli już w postępowaniu układowym z wierzycielami od 2008 roku do marca 2011 roku zostali powołani na stanowiska likwidatorów MARTINSA-FADESA S.A. Od tej pory do ich kompetencji należy zarządzanie i rozporządzanie majątkiem spółki. Likwidatorzy opracowali plan zbycia mienia MARTINSA-FADESA S.A., który został zatwierdzony przez sędziego nadzorującego likwidację MARTINSA-FADESA S.A. zatwierdzenie planu miało miejsce 29 września 2015 roku.

  Ustawowy termin dla likwidacji wynosi jeden rok. Z uwagi na fakt, że MARTINSA-FADESA S.A. jest jednym z największych przedsiębiorstw w sektorze nieruchomości na terenie Hiszpanii, termin likwidacji został przedłużony do 31 grudnia 2017 roku. Data ta ma charakter wyłącznie referencyjny i okres likwidacji może zostać wydłużony również poza ten termin.

   

 3. Czy likwidacja MARTINSA-FADESA S.A. ma wpływ na jej spółki zależne poza Hiszpanią?

  Likwidacja nie ma wpływu na spółki zależne MARTINSA-FADESA S.A. które mają siedziby poza Hiszpanią. Każda ze spółek posiada odrębną osobowość prawną Międzynarodowe spółki zależne są podmiotami samodzielnymi i niezależnymi od MARTINSA-FADESA S.A. i prowadzą autonomiczną działalność, na którą w żadnym stopniu nie rzutuje proces likwidacji MARTINSA-FADESA S.A.

   

 1. Pytania dotyczące FADESA POLNORD POLSKA SP. Z O.O.

 2. Jaki jest procentowy udział MARTINSA-FADESA SA w kapitale FPP?

   

  MARTINSA-FADESA SA ma 51% udziałów w kapitale FPP.

 3. Czy likwidacja MARTINSA-FADESA S.A. ma wpływ na zarządzanie i działalność FPP?

  Likwidacja MARTINSA-FADESA S.A. nie ma wpływu na FPP. FPP prowadzi projekty budowlane i zarządza zasobami firmy jak zwykle. Kiedy MARTINSA-FADESA S.A. była objęta postępowaniem układowym w okresie od lipca 2008 roku do marca 2011 roku FPP również prowadziła normalną działalność. Od lipca 2008 roku FPP sprzedała ponad 2200 mieszkań w Polsce, z czego 700 w projekcie zapoczątkowanym na wiosnę 2010 roku we Wrocławiu. W tym czasie FPP zakupiła nowe tereny inwestycyjne we Wrocławiu. Obecnie prowadzone projekty w Warszawie i Wrocławiu, zarówno te w trakcie budowy, jak i przygotowywane do realizacji idą zgodnie z planem.

  FPP jest jednym z przedsiębiorstw z segmentu deweloperskiego o najlepszej płynności finansowej w Polsce, z bardzo niskim poziomem zadłużenia wobec banków. Szczegółowe informacje na temat sytuacji FPP oraz sprawozdania finansowe spółki można znaleźć na stronie /pl/dane-finansowe.aspx

 1. Finansowanie

 2. Budowa osiedla OSTOJA-WILANÓW w Warszawie jest finansowana przez bank PEKAO S.A.

 3. Budowa OSIEDLA-MODERNO we Wrocławiu jest finansowana przez bank GETIN NOBLE BANK S.A.

 4. Budowa osiedla APARTAMENTY-INNOVA we Wrocławiu jest finansowana przez bank GETIN NOBLE BANK S.A.

  Wszystkie realizowane projekty deweloperskie podlegają przepisom Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. W projektach deweloperskich OSIEDLE-MODERNO i APARTAMENTY INNOVA we Wrocławiu zaliczki wpłacane przez klientów na ich przyszłe mieszkania dokonywane są na rachunki powiernicze. Projekt OSTOJA -WILANÓW podlega postanowieniom umowy kredytowej zawartej z bankiem PEKAO S.A. Oznacza to, że zaliczki wpłacane przez klientów dokonywane są na rachunki zastrzeżone. Te postanowienia obowiązują od początku realizacji projektu OSTOJA -WILANÓW.

  o Fadesa Polnord Polska

   

FPP została utworzona w roku 2005, a jej akcjonariuszami są hiszpańska spółka MARTINSA-FADESA S.A. (51% kapitału) i polska spółka POLNORD S.A. (49% kapitału). FPP realizuje w chwili obecnej inwestycję Ostoja-Wilanów (www.ostoja-wilanow.com) w Warszawie oraz Osiedle-Moderno (www.osiedlemoderno.pl) oraz Apartamenty-Innova (www.apartamentyinnova.pl) we Wrocławiu. Również we Wrocławiu zakończona została realizacji inwestycji Osiedle Innova (www.osiedle-innova.com) Ponadto FPP posiada w Polsce tereny wystarczające do wybudowania ponad 700 mieszkań. Od chwili zawiązania spółki do dnia 30 września 2015 roku, FPP sprzedała 2.478 mieszkań, z tego 700 we Wrocławiu i przekazała klientom 2.154 lokale. W roku 2014 FPP sprzedała 259 mieszkań, przekazała do odbioru 408 lokale i zanotowała przychody ze sprzedaży na 174 miliony złotych.

Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. (aktualizacja wg stanu na 5 października 2015)


Zawiadomienie o połączeniu Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. ze spółką zależną FPP Powsin Sp. z o.o.
Kontakt | Polityka prywatności | Fadesa Polnord Polska
© Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o.
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

Akceptuję