FADESA POLNORD POLSKA
Mieszkania, w których chce się żyć
Villa Botanica
 

Martinsa Fadesa wychodzi z największego w historii postępowania upadłościowego

Piątek, 11 marca 2011 roku.

Wyrok Sądu

Martinsa Fadesa wyszła ze  stanu upadłości, w którym pogrążona była od lipca 2008 roku,  największej upadłości w historii przedsiębiorczości w Hiszpanii.

EP - Madryt - 11/03/2011 roku.

Sąd Gospodarczy w A Coruña ogłosił wyrok, którym zatwierdza porozumienie zawarte w styczniu między firmą kontrolowaną i kierowaną przez Pana Fernando Martína i jej wierzycielami, w którym ustalono harmonogram i warunki spłaty zadłużenia spółki.

Postanowienie zapadło po tym, jak Sąd odrzucił cztery zażalenia sprzeciwiające się zawartemu porozumieniu, jak wynika z informacji przekazanej przez Sąd Najwyższy w Galicji.  Tak więc sąd wskazuje, że od dzisiejszego piątku 11 marca "ustają skutki ogłoszenia upadłości i wykonywanie uprawnień do kontroli majątkowej" sprawowanej nad firmą.  Oprócz spółki macierzystej, z upadłości wychodzi także pięć spółek zależnych, wobec których orzeczono zawieszenie płatności.

Martinsa tym samym dołącza  do innych wielkich firm sektora, takich jak Llanera y Habitat, którym  również udało się przezwyciężyć upadłość,  ogłoszoną wobec nich po tym, jak pod koniec 2007 roku rozpoczął się kryzys rynku nieruchomości i gospodarki.

Plan spłaty zadłużenia

Na podstawie planu spłaty zatwierdzonego w celu zniesienia nadzoru sądowego, spółka sektora nieruchomości zobowiązuje się do spłaty całego zadłużenia (bez zwolnienia z długu) w okresie ośmiu lat, począwszy od roku 2012.  Ugoda przewiduje przekształcenie 15 % zwykłych kredytów w pożyczki konsorcjalne, natomiast spłata ich w ciągu trzech pierwszych lat (2012-2014) wyniesie zaledwie między 0,25 % i 0,50 % całego zadłużenia.

Ponadto ugoda stwarza bankom możliwość wymiany wierzytelności na akcje w przypadku, gdyby spółka sektora nieruchomości nie spłaciła swojego zadłużenia w nieprzekraczalnym okresie dziesięciu lat (osiem lat przewidzianych w ugodzie plus dwa dodatkowe lata).  Martinsa Fadesa posiada aktywa wycenione na 7.265 milionów euro dla obsługi zadłużenia wynoszącego 6.600 milionów euro, które wykazała na zamknięcie roku obrachunkowego 2010, jak wynika ze sprawozdania spółki opracowanego przez trzech jej syndyków (w osobach Panów Antonio Moreno, Antonia Magdaleno y Angel Martín Torres).

Prawie trzy lata upadłości

Niewypłacalność tej Spółki  sektora nieruchomości została ogłoszona dnia 14 lipca 2008 roku, zaledwie rok po utworzeniu owej grupy kapitałowej, powstałej w wyniku  fuzji przedsiębiorstw Fernando Martina i jego wspólnika Antonio Martina z Fadesą, spółką, której publiczna oferta zakupu akcji wyniosła 4.045 miliony euro.

W ciągu tych dwóch lat i ośmiu miesięcy układania się z wierzycielami spółka starała się podtrzymać prowadzoną działalność.  Dzięki temu udało się jej przekazać do odbioru 5.700 mieszkań i wszcząć 142 postępowania  dotyczące urbanistycznego zagospodarowania terenów.

 

Źródło: Prasa hiszpańska


Zawiadomienie o połączeniu Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. ze spółką zależną FPP Powsin Sp. z o.o.
Kontakt | Polityka prywatności | Fadesa Polnord Polska
© Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o.
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

Akceptuję